Si të flasim me fëmijët rreth Coronavirusit?

Nga: Dr.Ismail Lutolli specialist Pediatër subspecialist Dijetolog-Nutricionist Subspecialist Hematolog; Onkolog Si të zvogëlojmë stresin e tyre? Le të ndihmojmë të gjithë që ditët e “Corona virusit” të mbahen...

Roli i prindërve në zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve

Nga Argjentina Hadri- Psikologe Çdo prindë dëshiron që fëmija të rritet i edukuar dhe të ndjehet mirë në shoqëri dhe ku do, është e domosdoshme...

A ËSHTË E SHËNDETSHME QË FËMIJËT TË “FLASIN ME VETE” ?

Nga Lorela Garuli, psikologe Sa i përket të folurit me vete në fëmijërinë e hershme, nga profesionistët përkatës që punojnë...

Çrregullimi Emocional Sezonal

Nga: Dr. Ismail Lutolli Njeriu si qenie e gjallë i nënshtrohet në vazhdimësi ndryshimeve klimatike, ndryshimeve te stinës. Nga ky...

FËMIJE AGRESIVE, QËNDRIMI QË DUHET MBAJTUR

Nga: Lorela Garuli - Psikologe Ajo që të rriturit duhet të dinë pikësëpari për castet kur fëmijët shfaqin agresivitet...

SHËNJAT QË IU NDIHMOJNË TË KUPTONI QË FËMIJA/ I AFËRMI JUAJ KA RËNË NËN...

Nga: Valbona Hysenaj Miftari Kryemjeke në departamentin e varësisë në Klinik Königsfelden në Brugg të Zvicrës. Përdorimi i drogave...

Cilat janë disa nga shenjat e përdorimit të drogës tek adoloshentët?

Çasja e lehtë tek drogat, dëshira për ti takuar grupit, kurreshtja, presioni i bashkëmoshatarëve, janë disa nga shumë faktorë që mund...

Si të kuptoni gjendjen psikologjike të fëmijëve nëpërmjet vizatimit

Nga Lorela Garuli, psikologe Voltiza Duro – Vizatimi si një instrument matës është i vlefshëm në...

Zhvillimi normal i gjuhës, të folurit dhe komunikimit

Nga: Antigona Kajtazaj-Miftari - Logopede Çrregullimët e gjuhës, të folurit dhe komunikimit Të folurit është një...

Adoleshenca dhe vështirësitë e kësaj faze

Argjentina Hadri – Psikologe Adoleshenca pa dyshim që është faza më e rëndësishme tek individi. Është një fazë kalimtare...