Kapma dorën bijë

Saherë dallgët e jetës të godasin
Edhe athërë kur bjen “shi”
Unë çdoherë do jem aty
Kapma dorën bijë
Saherë loti do rrëshqet
Se dashuria e kësaj bote
Vetem ty bijë të përket
Kapma dorën bijë
Se kjo ka jetë ka shumë ngjyra
Ne këtë tokë që jetojmë
Ka pak njerzë e shumë fytyra
Shtrëgoje dorën time
Se këtu është gjithë bota
Se lidhja më e fortë në jetë
Është e imja dhe e jotja
Saherë valët do të tundin
Drejt meje ti vrapo
Se askush në këtë botë bijë
Sikur Nëna nuk të do
Kape dorën time bijë
Saherë jeta do të rrëzojë
Unë çdoherë do jem aty
Dorën tënde ta shtrëngojë.

Edona R Oraca Blakçori