Udhëzime për prindërit dhe mësuesit: Si të ndihmojmë një fëmijë me Mutizem Selektiv

Arber Zeka – Psikolog Klinik dhe Psikoterapeutë

Fëmijët me mutizem selektiv flasin në shtëpi, por nuk janë në gjendje të flasin në ambiente më publike, pran njerëzve të pa njohur, apo përfshirë në mënyrë specifike nuk janë të gatshëm të flasin në shkollë. Ky shkrim është për prindërit dhe mësuesit të cilët pyesin nëse një fëmijë i veçantë ka mutizem selektiv, ose po pyesin se si t’i ndihmojnë fëmijët e heshtur selektivë, të cilëve u humb zëri papritmas.
Po më saktë, çfarë është mutizmi selektiv?
Kur fëmijët nuk janë në gjendje të flasin me njerëz të caktuar ose në mjedise të caktuara, ata mund të kenë tendenca të çrregullimit të ankthi të quajtur mutizem selektiv. Është e zakonshme që fëmijët me mutizem selektiv të jenë shumë komunikativ në shtëpi me familjen, por të heshtur në shkollë. Prindërit zakonisht fillojnë të vërejnë shenja të mutizem selektiv kur një fëmijë është tre ose katër vjeç, por se kjo nuk është shqetësuese apo mund të mos diagnostikohet derisa ai të jetë në shkollë, kur problemet me të folurit bëhen më të dukshme.
Një fëmijë me mutizem selektiv mund të shkojë një vit i tërë ose më shumë në një klasë pa folur një herë me mësuesin ose bashkëmoshatarët e ti. Në mënyrë tipike, fëmijët me mutizem selektiv janë shumë të sjellshëm në mjediset e klasës, kështu që heshtja e tyre mund të interpretohet gabimisht si ndrojtje dhe nuk adresohet kurrë si një pengesë e mundshme për të mësuarin e tyre. Për më tepër, pediatrit mund t’u thonë prindërve se “ndrojtja” do të kalojë dhe kështu kjo do të i ndaloj prindërit në kërkim të trajtimit.
Fatkeqësisht, mutizmi selektiv mund të shkaktojë dëmtime të konsiderueshme në jetën e një fëmije. Mund të ndërhyjë në performancën e fëmijëve në shkollë, si akademik ashtu edhe shoqëror. Mund të parandalojë fëmijët të kërkojnë ndihmë nëse u nevojitet, si t’i thuash mësuesit se duhet të përdorin banjën. Dhe kjo mund të parandalojë fëmijët nga përfshirja në shumë aktivitete argëtuese që kërkojnë komunikim verbal, përfshirë lojërat me bashkë moshataret, duke u izoluar nga frika e mos arritjes së komunikimit. Lajmi i mirë është se problemi nuk është i pa zgjidhshëm, dhe se me ndihmën e duhur, fëmijët me mutizem selektiv mund të zgjedhin problemin me ankthin e tyre.
Shenjat e mutizmit selektiv, përfshin:
• Të folurit lirshëm në shtëpi, por duke u bërë plotësisht ose kryesisht joverbale në shkollë ose rreth të huajve.
• Pamundësia për të folur edhe me të rriturit e njohur (të tillë si prindërit) në prani të të tjerëve
• Vështirësi për të folur me moshatarët në shkollë
• Duket “mbyllur” ose “paralizuar” në situata shoqërore
• Përdorimi i gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe tundja e kokës në vend të komunikimit verbal
Por se duhet ta dimë se mutizmi selektiv është relativisht i rrallë, kështu që njerëzit, madje edhe pediatër ose specialistë të tjerë, mund të mos e njohin menjëherë, ose mund ta gabojnë atë si autizëm ose një çrregullim tjetër në komunikimi. Njerëzit gjithashtu mund të mendojnë gabimisht se një fëmijë nuk është duke folur ngase nuk ka vullnet ose është duke kundërshtua.
Në realitet, fëmijët me mutizem selektiv janë jashtëzakonisht të shqetësuar dhe nuk mund të flasin, edhe kur dëshirojnë. Me fjalë të tjera, një fëmijë me mutizem selektiv nuk është në gjendje të flasë, por se nuk është duke refuzuar të flasë.
Ekziston edhe një keqkuptim tjetër në lidhje me mutizmin selektiv, se fëmijët që nuk mund të flasin në disa mjedise janë traumatizuar. Në fakt, fëmijët që bëhen memecë pas një përvoje traumatike janë tipike memecë në të gjitha situatat, jo në ambiente specifike shoqërore, siç është rasti me mutizmin selektiv.
Së fundmi, nuk është e pazakontë për të afërmit të mendojnë se një fëmijë me mutizem selektiv është “thjesht duke u ndrojtur”, dhe do të “i kaloj”. Por duhet ditur se këta fëmijë janë shumë më tepër se të ndrojtur – ata janë ngrirë nga ankthi. Sa më gjatë që një fëmijë nuk flet në mjedise të caktuara, aq më shumë do të humbasë dhe aq më e vështirë do të jetë trajtimi i problemit.
Trajtimi
Lajmi i mirë është se mutizmi selektiv është shumë i shërueshëm me kujdesin e duhur. Fëmijët me mutizem selektiv i përgjigjen më së miri psikoterapisë që është e përqendruar në ndihmën e tyre për të mësuar të flasin në mjedise të reja, gjatë aktiviteteve të reja dhe me njerëz të rinj.
Nëse shqetësoheni se fëmija juaj mund të ketë mutizem selektiv, duhet të merrni një vlerësim gjithëpërfshirës që vendos një diagnozë. Vlerësimi duhet të shqyrtojë në mënyrë specifike rrethanat në të cilat fëmija juaj është verbal dhe jo verbal, dhe nëse ajo mund të ketë ndonjë gjendje bashkë-ndodhin (si çrregullime të tjera të ankthit). Vlerësim do të përjashtojë gjithashtu diagnozat e tjera, të tilla si komunikim ose çrregullim gjuhësor, i cili gjithashtu mund të shkaktojë të folur të kufizuar.
Gjetja e ekipit të duhur për trajtim
Fëmijët me mutizem selektiv nuk duhet të shtyhen kurrë të flasin. Ritmi i trajtimit duhet të jetë gradual dhe nga fëmijët nuk duhet të kërkohet të bëjnë diçka që është shumë e vështirë për ta. Në vend të kësaj, trajtimi duhet të ndjekë teknikat specifike që nxisin të folurit dhe pastaj përforcojnë përvojat e suksesshme të të folurit me shumë lavdërime të etiketuara dhe stimuj të vegjël. Ky progresion i kujdesshëm ndihmon fëmijët të fitojnë besim dhe i përgatit ata për përvoja që bëhen progresivisht më sfiduese.
Trajtimi intensiv përmes psikoterapisë, si programi i cili i përshtatet fëmijës dhe nuk kërkon përshtatjen e fëmijës terapistit apo programit, ka dëshmuar të jetë shumë i suksesshëm në trajtimin e mutizmit selektiv. Në vend që të takohemi vetëm në klinikët për vetëm një orë në javë, fëmijët në trajtim intensiv në grup mund të marrin pjesë në seanca ditore ose javore gjithashtu. Kjo qasje psikoterapeutike e fokusuar ndihmon fillimin e trajtimit duke u dhënë fëmijëve fitime më të mëdha dhe të menjëhershme.
Që një program trajtimi të jetë efektiv, fëmijët duhet të mësojnë se si të flasin në situata të përditshme – jo vetëm në zyrën e psikologut. Kjo do të thotë që psikologet duhet të modelojnë trajtimin rreth mjediseve dhe situatave të jetës reale. Për shembull, për shkak se fëmijët me mutizem selektiv zakonisht përpiqen të flasin në shkollë, programi i grupit mund të zhvillohet në një klasë të simuluar dhe ti ngjajë një ditë tipike në shkollë, me aktivitete si një takim i mëngjes në qerdhe apo shkollë. Kjo i ndihmon fëmijët të sjellin aftësitë e të folurit që po zhvillojnë me vete kur të kthehen në klasën e tyre të vërtetë. “Udhëtimet në terren” si detyrë që mund ta bëjnë edhe prindërit gjatë trajtimit, në vende si parku ose dyqani për të blerë diçka, janë gjithashtu të rëndësishme, sepse ato i ndihmojnë fëmijët të praktikojnë të folurit në mjediset reale të jetës reale, ku ata zakonisht qëndrojnë të heshtur.
Puna në shkollë
Një program gjithëpërfshirës të trajtimit, është jashtëzakonisht e rëndësishme të bëhet në shkoll. Shpesh hapi i parë është ndihma që ofrojnë mësuesit dhe sidomos informata që ata kanë mbi problemet specifike si mutizmi selektiv. Shumë edukatorë nuk kanë dëgjuar për çrregullimin dhe heshtja e një fëmije mund të keqkuptohet si mungesë e të kuptuarit ose aftësisë, kokëfortësisë apo edhe sjelljes kundërshtuese. Dhe po ashtu si prindërit, mësuesit mund të përshtaten me heshtjen e një fëmije ose të mësohen me fëmijët e tjerë që përgjigjen për të, gjë që nuk do ta ndihmojë atë të bëhet më mirë.
Mësuesit duhet të kuptojnë se çfarë është mutizmi selektiv dhe të trajnohen në aftësitë dhe strategjitë që ndihmojnë fëmijët. Psikologu i fëmijës duhet të jetë në gjendje të japë këshilla specifike për mënyrat më të mirë për të punuar me shkollë. Psikologu i shkollës gjithmonë duhet të bashkëpunon me mësuesit, ofroj trajnime dhe të ofroj strategji specifike për përdorim në klasë.
Ke parasysh këto këshilla:
• Prisni 5 sekonda: Ne shpesh nuk u japim fëmijëve kohë të mjaftueshme për t’u përgjigjur. Të presësh pesë sekonda pa përsëritur pyetjen ose të lejosh dikë të përgjigjet për një fëmijë është një rregull i mirë. Kjo i ndihmon gjithashtu fëmijët të mësojnë të tolerojnë ankthin e tyre.
• Përdorni lavdërime të etiketuara: Në vend që të thoni vetëm “Punë e shkëlqyeshme!” jini specifik: “Punë e shkëlqyeshme duke thënë se doni ujë!” Në këtë mënyrë fëmijët e dinë saktësisht për çfarë vlerësohen dhe ndihen të motivuar për ta vazhduar më tej.
• Përsërisni pyetjen tuaj: Në vend që të bëni pyetje që mund të përgjigjen me një po ose jo – ose, më shpesh, duke tundur kokën ose duke tundur kokën – bëni një pyetje që ka më shumë të ngjarë të shkaktojë një përgjigje verbale. Provoni t’i jepni zgjedhjet e saj (“A do të donit akullore apo çokollad?”) Ose të bëni pyetje më të hapura (“Çfarë duhet të luajmë më pas?”).
• Praktikoni: Përsëritni ose parafrazoni atë që thotë fëmija. Kjo është përforcuese dhe e bën atë të dijë se ai është dëgjuar dhe kuptuar. Për fëmijët që flasin shumë në heshtje, përsëritja e asaj që thonë gjithashtu i ndihmon ata të marrin pjesë në grupe më të mëdha.

Fëmijët që flasin dy gjuhë
Mutizmi selektiv është më i zakonshëm në mesin e fëmijëve që flasin një gjuhë të dytë. Të qenit dygjuhësh nuk shkakton mutizem selektiv, por për fëmijët që tashmë kanë një temperament të shqetësuar, pritja që të përdorin një gjuhë me të cilën janë më pak të kënaqur mund t’i vërë ata në rrezik shtesë.
Disa fëmijë dygjuhësh mund të heshtin vetëm kur pritet të flasin në gjuhën e tyre të dytë. Për fëmijët e tjerë, frika e tyre për të folur mund të përgjithësohet, kështu që ata nuk do të flasin as në gjuhën e tyre amtare.
Diagnostikimi i fëmijëve që përdorin një gjuhë të dytë duhet të bëhet me kujdes. Fëmijët nuk duhet të diagnostikohen me mutuzem selektiv nëse dështimi i tyre për të folur mund të shpjegohet me vështirësi në të kuptuarit ose duke përdorur një gjuhë të dytë. Fëmijët dygjuhësh zakonisht përjetojnë një “periudhë të heshtur” ndërsa po fitojnë gjuhën e tyre të re, kështu që psikologu duhet të jetë i kujdesshëm që të mos gabojnë në këtë fazë të të mësuarit për mutizmin selektiv. Fëmijët dygjuhësh gjithashtu zakonisht fillojnë të zhvillojnë gjuhën ngadalë.
Çfarë duhet të dimë:
Cili është ndryshimi midis mutizmit selektiv dhe autizmit ose një çrregullim tjetër në komunikim?
Kushtimi i vëmendjes kur një fëmijë ka probleme në komunikim ndihmon në përcaktimin nëse ajo ka mutizem selektiv ose diçka tjetër. Ndërsa një çrregullim komunikimi do të jetë i dukshëm në të gjitha situatat, simptomat e mutizmit selektiv janë të dukshme vetëm në situata specifike shoqërore. Po kështu, fëmijët me autizëm do të kenë probleme në bashkëveprimin shoqëror në të gjitha rrethanat, jo vetëm rreth njerëzve të caktuar ose në mjedise të caktuara.
A mund të rriten fëmijët këtë problematik?
Ekspertët nuk e dinë se sa fëmijë me mutizem selektiv do të rriten apo jo me këtë çrregullim. Por ajo që dimë është se trajtimi i tij bëhet shumë më i vështirë sa më i madh të jetë një fëmijë, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos shtyhet trajtimi. Për më tepër, sa më gjatë që një fëmijë nuk është në gjendje të flasë në mjedise të caktuara, aq më gjatë ai do të vuajë emocionalisht dhe do të humbasë zhvillimin e rëndësishëm shoqëror dhe akademik.
A do të ndihmonte ndërrimi i shkollës apo klasës?
Ndonjëherë kalimi në një klasë ose shkollë tjetër mund të ndihmojë, pasi fëmija juaj nuk do të ketë një histori të mos flasë atje. Edhe kur një fëmijë është në trajtim, ndonjëherë mund të jetë e vështirë ta bësh atë të flasë para një mësuesi që ka një histori të mos folurit përreth. Sa më shumë që ai është mësuar të mos flasë në një mjedis të veçantë, aq më e rrënjosur do të jetë.
Sidoqoftë, kalimi i klasave nuk funksionon gjithmonë, veçanërisht nëse ky është ndryshimi i vetëm që bëni. Nëse vendosni të ndërroni klasat ose shkollat, është më mirë të keni strategji dhe teknika para se ai të bëjë ndryshimin. Kjo mund të nënkuptojë të bësh gjëra të tilla si të vizitosh klasën e re dhe të takosh mësuesin e ti të ri para se të fillojë shkolla, në një situatë ku ai nuk pritet menjëherë të përgjigjet në pyetje ose të flasë. Në rastin ideal, një mësues i ri do të trajnohej gjithashtu për atë që është mutizmi selektiv dhe si të ndihmojë fëmijët që e kanë atë.
Çfarë duhet t’i them familjes time?
Fëmijët me mutizem selektiv shpesh nuk janë në gjendje të flasin rreth disa anëtarëve të familjes së gjerë, gjë që mund të jetë stresuese për të gjithë të përfshirë, veçanërisht nëse mutizmi selektiv gabon për kokëfortësi ose sjellje kundërshtuese ose manipuluese. Shpjegimi për të afërmit se çfarë është mutizmi selektiv dhe ndarja se si ata mund të ndihmojnë është e rëndësishme. Disa psikolog takohen me gjyshërit dhe anëtarët e tjerë të rëndësishëm të familjes së gjerë për t’i stërvitur ata se si ta ndihmojnë fëmijën. Kur anëtarët e familjes përfshihen në trajtimin e një fëmije, ata zakonisht janë të etur për ta ndihmuar atë të bëhet më mirë.