Rrisni fëmijët tuaj me dashuri dhe jo urrejtje dhe xhelozi ndaj të afërmëve tuaj

Edukoni
Rrisni fëmijët tuaj me dashuri dhe jo urrejtje dhe xhelozi ndaj të afërmëve tuaj.
Edukoni femijët tuaj të punojnë për të patur dhe jo të kenë pa punuar.
Punoni që fëmijëve tuaj të u’a plotësoni kushtet bazike që të vlerësojnë dhe ruajnë mallin e tij dhe mos të lakmojnë tek të tjerët.
Mësoni fëmijëve tuaj fjalët magjike duke i përdorur ju si: Më fal, Te lutem, Te dua.
Mësoni fëmijëve tuaj se gjërat më të bukura në jetë nuk blihen me para.
Mësoni fëmijët tuaj ti duan të tjerët pa interes, pa lajka dhe pa inate.
Edukojni fëmijët tuaj se me punë arrihet çdo gjë.
Edukata që i jep fëmijës tuaj ndikon në ardhmërine e tij dhe të shoqërisë përreth.
Jeni shembull për fëmijen se familja është gjithcka,
Se familja të do dhe të ndihmon dhe nuk të dëbon nga shtëpia nese ti bën një gabim.
Edukojni fëmijët tuaj të jenë vetvetja të jenë origjinal dhe jo të sillen verdallë me falsitet sepse origjinaliteti gjithmonë reziston ndërsa gjithmonë shtirja ka afat skadence .
Mos harroni sepse vetëm duke qenë vetëvetja dhe me këmbë në tokë do ecësh para.
TI JE PËRGJEGJES PËR EDUKIMIN E FEMIJËS TUAJ!
Ofroj steh dashurie!

Shkruar nga: Fitore Dervishi