Prindër të dashur,

Prindër të dashur,

Shkolla fillon së shpejti. Flisni me fëmijën tuaj per 5 minuta dhe shpjegojuni atyre se të qenurit shumë i gjatë, i shkurtër, i shëndoshë, i hollë apo i ndryshëm, nuk është shkas për të perqeshur apo bullizuar.

Shpjegojani atyre se bartja e një çante të përdorur bart ëndrra të njejta sikur një e re.

Ju lutemi mësoni ata mos të përjashtojnë askënd nga shoqëria se janë “ndryshe” apo se nuk i kanë mundësitë e njejta ekonomika që ata mund t’i kanë.

Shpjegojuni atyre se ngacmimi dhe bullizimi lëndon… dhe se ata shkojnë në shkollë PËR TË MËSUAR, dhe jo pë të garuar apo për të qenë i pasjellshëm.

Ju lutemi mësoni atyre mirësjelljen.

EDUKIMI FILLON NË FAMILJE!

Femijet