Në Japoni kultura e vendit ndërtohet dhe zhvillohet në klasat e shkollës

Ky djalë japonez nuk mund të kapërcejë barrierën për katër herë me radhë.
Përcjelleni me vëmendje reagimin e shokëve të klasës pas dështimit të katërt.

Një shembull i jashtëzakonshëm si të zhvillohet dhe ndërtohet kultura e një vendi që nga klasat e shkollës fillore./Familjadheshendeti.com