Gjidhenia – Dr. Ismail Lutolli

Nga Dr.Ismail Lutolli specialist Pediatër
subspecialist Dijetolog-Nutricionist

Për nderë të javës së gjidhënies, kemi zgjedhur të realizojmë prezentimin live me datën 03.10.2018, në orën 20 h për temën: ” GJIDHËNIA

?Gjidhënia, ky komunikim aq i ndjëshëm në mes të foshnjes dhe nënës, përplotë emocione, përpjekje, dhe në fund përfitime psiko-fizike.

?Si e përshkruani gjidhënien, këtë lidhshmëri psiko-fizike ?

?Sa është e rëndësishme përkrahja e njerëzve që ju rrethojnë në procesin e gjidhënies?

?Cili ishte/është shqetësimi i juaj për gjidhënien ?

? A është e mjaftueshme gjidhënia , kur bebi qanë ende edhe pas shujtës?

? Gjidhënia apo formula (shtesa)?

?Bebi pi shumë shkurtë ndërsa flen gjatë!

?Bebi nuk e do qumshtin e nënës, saherë që i ofrohet gjidhënia, fillon të thithë por menjëherë fillon të qaj/dorëzohet nga thithja!

?Gjidhënia natën, kërkon të pi shumë shpesh !

?Miti “e kam qumështin e hollë” çfarë të bëjë?

?Kur duhet të fillohet ushqimi shtesë?

?Deri në cilen moshë duhet të vazhdohet gjidhënia?

?Gjidhënia dhe medikamentet (çka mund të marr e çka jo një nënë gjidhënëse)?

?Gjidhënia në publik, sa ndjeheni komfort në publik kur ju apo ndonjë nënë vendos t’a kryej këtë obligim ?

?Sa e vështirë, emocionale, ishte ndarja e fëmiut nga gjidhënia ? www.familjadheshendeti.com