PËR PRINDËRIT E FËMIJËVE TË CILËT BELBEZOJNË

Nga Shukrije Baruti- Logopede

Provoni këto hapa për të ndihmuar fëmijën tuaj:

• Mos kërkoni që fëmija juaj të flasë pikërisht apo korrekt gjatë gjithë kohës. Lejo të folurit të jetë argëtim dhe kënaqësi.
• Përdorni ushqimet e familjes si një kohë bisede. Shmangni hutimet si radio apo TV.
• Shmangni korrigjimet apo kritikat si “ngadale”, “ke kohën tënde,” ose ” merr frymë thellë.” Këto komente, megjithatë me qëllim të mirë, vetëm do të bëjnë fëmija juaj të ndjehet më konfuz.
• Shmang që fëmija juaj të flasë ose të lexojë me zë të lartë kur ndjehet pakëndshëm ose kur rritet belbëzimi. Në vend të kësaj, gjatë këtyre kohëve inkurajoni aktivitete që nuk kërkojnë shumë të folur.
• Mos e ndërprisni fëmijën tuaj apo ti thoni atij ose asaj të fillojë përsëri.
• Mos i thoni fëmijës tuaj për të menduar para se të flasë.
• Siguroni një atmosfere të qetë në shtëpi. Mundohuni për të ngadalësuar ritmin e jetës familjare.
• Flisni ngadalë dhe qartë kur jeni duke folur me fëmijën tuaj ose të tjerët në prani të tij ose të saj.
• Mbani kontakt të natyrshëm me sy me fëmijën tuaj. Mundohuni të mos dukeni i largët ose të tregoni shenja të të qenit i mërzitur.
• Lëreni fëmijën tuaj të flasë për veten e vet dhe për të përfunduar mendimet dhe fjalët. Pauzo para se ti përgjigjeni pyetjeve apo komenteve të fëmijës suaj.
• Flisni ngadalë me fëmijën tuaj. Bëje këtë praktikë! Modelimi i një norme të ngadaltë të të folurit do të ndihmojë në rrjedhshmërinë e të folurit të fëmijës suaj. /Familjadheshendeti.com