?A i këndoni ninulla fëmijëve tuaj gjatë vënjes në gjumë?

?A mendoni se përmes ninullave nënat shprehin dashurinë e tyre ndaj fëmijeve?

?A mendoni se ninullat janë në zhdukje e sipër?

?Na thoni ndonjë varg të ninullave nëse e dini.