Kur një engjull aq i vogël me kromozomin e tij ekstra, që fal dashni aq tmadhe

Kur një engjull aq i vogël me kromozomin e tij ekstra, që fal dashni aq tmadhe, bëhet insipirimi yttt per te punuar !??


Love syndrome awareness ??
My niece #ART! Hysnije Osmani